Det skal være lønnsomt å få hjelp av et regnskapsbyrå

  Mange bedrifter glemmer noen ganger hva som er alternativet til å sette bort det som tidligere «kun» var regnskapsføringen i en bedrift. Vi skal ikke veldig mange år tilbake i tid før det var vanlig å enten ha en sekretær, økonomiarbeider eller controller ansatt i bedriften, eller dele på denne kostnaden med et fåtall andre bedrifter. I dag er det kun en bitteliten andel av bedrifter som gjør det slik og det er nesten utelukkende bedrifter med en omsetning på mer enn 150 mill. kroner. 

  Hvorfor er det blitt slik? 

  Jo, fordi det er knyttet stor sårbarhet til dette med å ha interne ressurser. Folk kan bli syke, komme opp i livssituasjoner som gjør det nødvendig å trappe ned eller rett og slett bytte arbeidsgiver. Alle disse alternativene gjør det sårbart å legge alt ansvaret på 1 person. I tillegg er det slik at en i det daglige er prisgitt kompetansen til denne ene personen når det kommer til problemstillingene en kommer borti. Trenden har som et resultat av dette gått i retning av å sette bort denne jobben til et byrå som består av mange ansatte med ulik kompetanse og hvor risikoen for fravær er eliminert. 

  Dette var bakteppet, nå til spørsmålet vi startet med: 

  Hvordan kan det være lønnsomt å betale noen for å ta seg av økonomien?

  Først må vi skille mellom fortid og framtid. Et resultatregnskap eller en balanse er fortid. Det er en oppsummering av valgene du har tatt tidligere. Erfaringen du tar med deg fra fortiden danner grunnlag for det du skal foreta deg i framtiden. Her kommer det lønnsomheten inn. Sammen med ditt byrå kan dere diskutere hva som er de riktige valgene for tiden framover. Hva skal du fokusere på, hvor kan du vinne noe på å gjøre ting annerledes og hvilke muligheter har du til å påvirke den økonomiske framtiden? Oversatt til norsk: Hvordan kan du unngå unødvendige kostnader og tjene mer penger? 

  Problemet har ofte vært følgende: Som kunde av et regnskapsbyrå har en opplevd at «grunnleveransen» som er den lovpålagte delen av regnskapet er et «nødvendig onde» som aldri blir annet enn «dyrt». En har aldri opplevd det at denne oversikten som byrået sitter på, sammen med kompetansen og ekspertisen, kan være lønnsom. 

  Hva gjør vi med dette hos oss i Berg Økonomi? Jo, vi gjør følgende. Vi gjør grunnleveransen forutsigbar ved å gjerne gi deg en fast pris på denne delen av leveransen. Her inngår også faste samtaler med rådgiver, som er valgt av oss alt etter hvilken kompetanse du trenger inn i din bedrift. Ønsker du tettere oppføling ut over det som er grunnleveransen så avtaler vi hvordan vi gjør dette. Det høres kanskje ut som et veldig «fastlåst» system, men slik er det ikke. Det åpner kun for at du skal få tilgang til den kompetansen du trenger i din bedrift til enhver tid, hverken mer eller mindre. 

  Hvorfor ansette regnskapsfører, HR-leder og ha utstrakt korrespondanse med revisor om du kan få hjelp til alt dette hos et byrå hvor du nytter kompetansen og betaler for den da, istedenfor å bemanne opp internt og til en hver tid sitte med faste kostnader?

  Bruk kompetansen vår, opplev fleksibiliteten og eliminer unødvendige kostnader. Vi lever av å løse utfordringer og se muligheter. Det er lønnsomt!  

  «Berg Økonomi – Trygg Kompetanse & Offensiv Rådgivning»

  Fredrik Holm Byre, Daglig leder / Samfunnsøkonom Send e-post | 995 85 792