Regnskap og Økonomi trenger ikke være vanskelig!

  Mange bedriftsledere og gründere synes dette med regnskap og økonomistyring er vanskelig. Det er et nødvendig onde som er alt annet enn lystbetont arbeid. Besøket hos regnskapsbyrået er til dels uforståelig og i mange tilfeller svært lite matnyttig med tanke på «hverdagen» de møter når de skal gyve løs på arbeidsoppgavene igjen. Slik trenger det ikke være! 

  Vi som regnskapsrådgivere kan være flinke til å spre rundt om oss med faguttrykk, grafer og tabeller som gjør at budskapet vårt drukner i ord som likviditet, benchmarking, EBITDA, skattemessig osv. osv. Bransjen er opptatt av å fortelle om at nå skal alt digitaliseres, automatiseres og opp i skyen. Men hva betyr alt dette? Og enda viktigere – er det noen vinning i dette for deg som kunde? 

  Som bransje har vi en svært viktig oppgave. Vi må gjøre økonomien forståelig og ajour nok til at det er mulig å fatte beslutninger basert på økonomien i det daglige. Bedriftsledere kan ikke ha som utgangspunkt at de skal ta beslutninger annenhver måned. Når vi kom til 30. april 2020 så hadde Covid-19 allerede påvirket bedrifter flest i nesten 2 måneder. Satt du da som bedriftsleder og ventet på rapporten for mars/april til midten av mai før du tok beslutningene dine? Lite trolig. Enten så hadde du en status på hvor du var økonomisk der og da, og tok beslutninger basert på dette, eller så tok du beslutninger basert på det du trodde var status. Det er liten tvil om hva som er det beste beslutningsgrunnlaget. 

  Oppsummert så langt: Ikke aksepter at du ikke skjønner det som blir sagt om din økonomi, søk etter en rådgiver som du forstår, som forstår deg og som kan gi deg status på hvor du står så ofte som du måtte ønske. 

  Hvordan henger så dette sammen med bransjens store snakkis: Digitalisering og Automatisering 

  For oss i Berg Økonomi så handler dette om 3 ting: Oversikt, effektivitet og risiko

  Oversikt: Som kunde og samarbeidspartner av oss ønsker vi full gjennomsiktighet. Du skal se det samme som oss, ha tilgang til den samme arbeidsflaten som oss og ha den samme oversikten som oss. Du får tilgang til regnskapet ditt i sin helhet, der du er, ved å logge deg på ditt økonomiprogram med din PC, mobil eller tablet. Du er med en gang inne i et dashbord som gir deg den viktigste informasjonen du trenger for å ha oversikt og kontroll over din økonomi. 

  Effektivitet: Verktøyene vi bruker er valgt for å kunne håndtere informasjonen som skal inn i din oversikt og det som skal sendes ut til dine kunder/samarbeidspartnere og organisasjon. Du får alt av faktura fra dine leverandører direkte inn i systemet, hvor din rådgiver håndterer dette løpende. Faktura du vil sende ut går enten digitalt via EHF, efaktura eller email, eller det sendes ut med post fra systemleverandør. Med andre ord – du trenger ikke håndtere papirfaktura hverken på tur inn i systemet eller på tur ut. 

  Risiko: Det å gjøre ting manuelt fører med seg risiko for feiltasting. Det å lagre data på servere fører med seg risiko for tap av data. Det å ha informasjon i permer i stedet for å ha det i «skyen» er lite effektivt og mulighetene for å tape/miste informasjonen er stor. Ved å samle informasjonen, la maskinene få snakke sammen om KID, bankkontonummer osv. så elimineres risiko for feil. Du kan fortsatt ha kontroll på når regninger skal betales ut og hvordan leverandører skal prioriteres – så din kontroll er den samme. 

  Vi forsøker oss på en oppsummering så langt igjen: 

  Skal regnskap og økonomi være vanskelig? Nei! Snakk med en rådgiver som du forstår og som forstår deg. Snakk med en rådgiver som du kan drøfte framtiden med. Vi lærer av fortiden og det vi har erfart, men alle mulighetene ligger i framtiden.  

  Hva er digitalisering og automatisering i regnskapsbransjen? Dette er systemer og prosesser som går i bakgrunnen og sikrer at informasjon flyter sikkert og effektivt mellom alle som skal sende input inn i ditt system eller de som skal ha noe du ønsker sende ut fra ditt system. 

  Berg Økonomi: Hos oss får du råd tilpasset din bedrift og dine utfordringer/muligheter. Du får bestandig en fast kontaktperson som tar hånd om din økonomi og dine behov. Både økonomisk situasjon og dine behov kan endre seg med tiden – vi endrer våre tjenester i takt med dette. Vi har spesialister innenfor et bredt spekter av økonomi. 

  Vi har flyttet alle våre kunder over i «skyen» for at de skal være klare for alle framtidige muligheter. Her får kundene tilgang til et bredt spekter av muligheter hvor dashbordet som gir løpende oversikt over informasjonen er det viktigste. Mange byrå snakker om å gjøre dette for sin kundemasse – vi har allerede gjort det. Har du et system du allerede er fornøyd med har vi god kjennskap til de fleste systemer og fører gjerne regnskapet ditt i dette systemet om du ønsker det.

   «Berg Økonomi – Trygg Kompetanse & Offensiv Rådgivning»

  Bjørn Tore Jørgensen, Faglig Leder / Kvalitetsleder Send e-post | 400 18 294