Tips og triks for bedre likviditet!

  «Likviditet betyr betalingsevne, og er et økonomisk uttrykk for evnen til å kunne betale løpende utgifter som regninger, lønn, utviklingskostnader, skatt m.m. God likviditet betyr at man har mulighet til å dekke forventede og uforutsette utgifter.»


  Hvem har interesse av likviditeten din?

  • Cash is king ved operasjonell drift
  • Styret har et ansvar når det gjelder å «passe på» at bedriften har tilstrekkelig likviditet.
  • Bank har interesse av hvilken situasjon du står i OG scorer deg ut fra dette.
  • Kunder og leverandører kan være interessert
  • Skatteattester, garantier osv. osv.
  • Betalingsanmerkninger

  Likviditetsproblemer kan føre til insolvens – insolvens kan bety at bedriften går konkurs. Derfor vil vi gi noen eksempler på daglige tiltak for å bedre likviditeten.

  Stikkord du bør være observant på:

  • Kredittid
  • Innfordring
  • Faktureringsfrekvens / ajour med fakturering
  • Fakturadistribusjon

  Forestill deg at bedriften din gjør følgende tiltak:

  • Sparer 14 dager kredittid ved å fortløpende fakturere selv.
  • Korter ned kredittiden til kunder med 7 dager.
  • Sparer 7 dager ved at bedriften din bytter fra faktura i post til EHF.

  Totalt spart 1 måned kredittid.

  Hvilken effekt gir dette på likviditeten i bedriften?

  Bedriften omsetter årlig for 12 mill kroner/1 mill i måneden. Saldo på bankkonto blir 1 mill større.

  Dette vil gi resultateffekt i form av:

  • Sparte renter
  • Bedre priser hos leverandører. «Kontantrabatt»
  • Vi får mindre tap på fordringer

  Hvordan oppfattes det at vi følger opp fordringene våre profesjonelt?

  • Mange setter pris på en påminnelse.
  • Faktura trenger ikke å ha kommet fram eller blitt «lagt på et lurt sted» (EHF!)

  Hva med leverandørene våre? Finnes det noen mulighet for å «hente» likviditet her?

  • Har vi leverandører hvor kredittiden er «urimelig» kort?
  • Husk at leverandørene dine en gang i framtiden også kan bli redningen din!
  • Har vi kreditnota eller “tilgodelapper” vi kan bruke?

  Varelagerets størrelse og omløpshastighet

  Selgerne i bedriften vil gjerne ha varelageret så stort og innholdsrikt som mulig. Dette gir mulighet for god service til kundene som kan få levert varen over disk med en gang. Men det kan også være kostbart. Varer som blir liggende på lager blir raskt ukurante og medfører tap. Samtidig vil varer på lager binde kapital. En vurdering av varelagerets kvalitet og størrelse sett i forhold til omsetning og kundekrav kan være et godt tips. Reduserer man varelageret vil man tilsvarende kunne øke fri likviditet.

  Lån

  Er løpetiden på lånet «riktig»? Bør vi snakke med banken om refinansiering som gjør noe med våre avdrag?

  Resultatet i bedriften påvirkes av likviditeten. Dårlig likviditet medfører høyere kostnader som for eksempel høyere belastning av kassekreditt og økte rentekostnader. Tilsvarende bidrar også god likviditet til det motsatte. Og det er spesielt enkelt å se dette når du oppnår gode rabatter pga. din betalingsevne, eller når banken holder renten lav pga. lav risiko. Det største utslaget får du kanskje gjennom bedriftskultur og arbeidsmiljø. Dårlig likviditet skaper dårlig stemning gjennom daglig leder og eventuelt andre som har ansvaret for å betale løpende utgifter til riktig tid. Legg litt arbeid i god likviditetsstyring så vil hele bedriften ha det bedre.

  Kontakt Fredrik:

  • byre@bergregnskap.no, tlf. 995 85 792

  «Berg Økonomi – Trygg Kompetanse & Offensiv Rådgivning»

  Fredrik Holm Byre, Daglig leder / Samfunnsøkonom Send e-post | 995 85 792