Hvordan beholder du medarbeiderne dine og sørger for at de trives og er engasjert?

  «Dette er et spørsmål som er svært aktuelt i disse tider, hvor ressursene er knappe og bedrifter kjemper innbyrdes om å sikre seg dyktige folk for å kunne møte fremtidens krav

  Daglige ledere vi møter forteller oss om uvurderlige ansatte. Medarbeiderne dine sitter på nøkkelkompetanse, bidrar til godt arbeidsmiljø, lærer opp nyansatte og sikrer at bedriften går på skinner. Du vet rett og slett ikke hvordan du skal sikre driften hvis du mister dem.

  Som tips for å beholde medarbeidere florerer det av gode ord og intensjoner: motivasjon, psykologisk trygghet, åpenhet, faglig utvikling og bedriftskultur, for å nevne noen.

  Vi velger her å sette søkelys på to sentrale begreper for å beholde dine medarbeidere, psykologisk trygghet og motivasjon. Forskning viser at disse forholdene er blant de som har sterkest sammenheng med både turnover-tanker hos ansatte, og det å skape en god bedriftskultur. Men hva betyr dette egentlig, og hvordan kan du skape det i din bedrift?

  «Vi velger her å sette søkelys på to sentrale begreper for å beholde dine medarbeidere, psykologisk trygghet og motivasjon

  «Beholder du de viktige medarbeiderne?»

  Psykologisk trygghet

  handler blant annet om at man på arbeidsplassen opplever at en kan ta ordet, være uenig, stille spørsmål, komme med ideer eller be om hjelp uten negative reaksjoner tilbake. Dette gjør gruppa / miljøet til et sted der det er greit å si åpent og direkte hva man mener, gi hverandre tilbakemeldinger, vise sårbarhet, dele utfordringer, ta opp det som er vanskelig og kritisere hverandre uten å være redd for å bli «straffet».

  Hvordan skape dette?

  Legg til rette for at folk blir kjent, møt forslag og meninger på en god måte, legg til rette for deling av kunnskap og erfaringer, be om tilbakemeldinger, innspill og hjelp, innrøm feil og ikke vær redd for å vise usikkerhet. I tillegg til å bidra til god bedriftskultur gir økt psykologisk trygghet også robusthet til å tåle kriser, og påtvungne eller overraskende endringer. Det er viktig å være obs på at man kan se to ulike utgangspunkt for miljø som mangler psykologisk trygghet:  

  1. Når folk skjønner at i denne gruppa må jeg holde kjeft, for her er det ingen rom for å feile eller påpeke mangler.

  2. Når folk tenker at her er stemningen i gruppa så god at man ikke bør kritisere andre eller utfordre en ide, fordi det kan såre andre eller ødelegge relasjonen.

  «I tillegg til å bidra til god bedriftskultur gir økt psykologisk trygghet også robusthet til å tåle kriser, og påtvungne eller overraskende endringer.»

  Motivasjon

  Sentrale faktorer for å sikre motiverte medarbeidere er selvbestemmelse, å få brukt sin kompetanse og oppleve tilhørighet. Dette gjør at en opplever frihet i utførelse av oppgaver og en opplevelse av å bidra i et større fellesskap.

  • Motivasjonsfaktorer som ifølge forskning bidrar til å beholde medarbeiderne:
  • Å bli sett
  • Å jobbe sammen med andre
  • Levere gode resultater
  • Trene opp ansatte til å bli selvgående
  • Berettiget skryt
  • Riktig lønn og betingelser
  • Informasjon
  • Helhetsforståelse og mål
  • Personlig og faglig utvikling

  NB! For å beholde dine medarbeidere er det også viktig å ikke overse de utfordrende sakene. Følg opp raskt, tett, konsekvent og godt når det handler om:

  • Uoverensstemmelser / konflikter
  • Uregelmessigheter / uakseptabel adferd
  • Sykefravær
  • Manglende leveranser
  • Omstilling / endring

  Skaff deg råd / hjelp hvis dette blir vanskelig å håndtere!

  En god oppskrift:

  Allier deg med mennesker med erfaring – som kan andre ting enn du kan. Det er ingen som har alle svarene på egen hånd. Søk råd, få med flinke folk i ledelse og styre. Bygg nettverk og samarbeid med andre. Etabler en solid organisasjon internt. Hold orden i sysakene! Gi folk ansvar. Sikre kunde-/ leveransefokus.

  Prioriter også deg selv, din ledelse og din kompetanse – bruk ressurser på akkurat det, søk råd og veiledning.

  Kari Hynne Skjærpe, Leder HR Send e-post | 932 15 078