Hvordan ta imot nye medarbeidere?

  «En opplæringsplan har stor betydning, ikke minst for å trygge den nyansatte på det faglige innholdet i jobben og alle oppgavene som skal læres, men også hvordan oppgavene skal læres.»

  Det er ikke alltid like enkelt å konkretisere hva som er målet i hvert steg når opplæring skal skje, hva som er grunnlaget for hvert steg i læreprosessen og hva det vil innebære.

  Ved hjelp av en opplæringsplan får man mulighet til å sette mål for hva som skal læres underveis, og man får en god plan og oversikt over hele opplæringsløpet.

  For den nyansatte er det også viktig at arbeidsmiljøet er sånn innrettet at det blir helt naturlig å ta godt imot en nyansatt. Dette forutsetter at alle bidrar til at den nyansatte føler seg ivaretatt og velkommen.

  – Vi har intervjuet Tord, en av våre nyansatte i Berg Økonomi…

  Navn: Tord Torgersen Bruvoll 

  Alder: 24 

  Stilling: Regnskapsfører 

  Ansatt: 01.02.2023 

  Fritid: Aktiv på fritiden og liker å drive med ulike former for trening, spesielt fotball. Glad i å tilbringe mye tid sammen med familien. 

  «Jeg opplevde den første tiden som veldig positiv fordi kollegene var trivelige og imøtekommende. Den første dagen ble jeg tatt med på hilserunder, og kollegene var veldig åpne og fortalte om seg selv. Dette bidro til at det kjentes lettere å spørre kollegene om råd og hjelp.»

  Tord Torgersen Bruvoll

  1. Hva var det som gjorde at du ønsket å bli regnskapsfører?  

  Jeg interesserer meg mye for tall og hva som ligger bak tallene i regnskapet. I tillegg liker jeg å jobbe med folk. Å jobbe som regnskapsfører i dag gir meg muligheten til å kombinere dette. Man bruker et regnskap til å vurdere den økonomiske stillingen til kunden. Det er interessant å utarbeide økonomiske rapporter og kommunisere dette videre til kundene. 

  1. Når tok du utdannelsen og ved hvilket studiested?  

  Jeg ble ferdig med utdannelsen i 2021 og studerte økonomi og forretningsjus ved Handelshøyskolen BI i Trondheim.  

  1. Har du noen favorittemner innenfor regnskapsfaget?  

  Jeg liker bokføring, avstemming og sikring av offentlige frister. 

  1. Hvordan opplevde du den første tida som nyansatt i Berg Økonomi?  

  Jeg opplevde den første tiden som veldig positiv fordi kollegene var trivelige og imøtekommende. Den første dagen ble jeg tatt med på hilserunder, og kollegene var veldig åpne og fortalte om seg selv. Dette bidro til at det kjentes lettere å spørre kollegene om råd og hjelp. Det er godt arbeidsmiljø her i Berg Økonomi, med høy kompetanse blant de ansatte, og jeg føler at jeg lærer mye. 

  1. Hvilke tanker har du gjort deg om opplæringsplanen og oppfølging fra kolleger? 

  Jeg har oppfattet opplæringsplanen og oppfølging fra kollegene som veldig bra. Kollegene følger med meg og spør hvordan det går. Dette får meg til å utvikle meg i den retningen og det tempoet som er nødvendig. Jeg opplever at kollegene jevnlig gir meg en pekepinn på hvordan det går. Å ha gode kollegaer å diskutere problemstillinger med er viktig, og det opplever jeg at jeg har her. 

  1. Etter å ha arbeidet hos Berg Økonomi en stund, hva synes du om å jobbe her?  

  Jeg stortrives. Det som er så spennende med å jobbe her er at dette økonomihuset rommer så høy kompetanse innen så mange felt, jeg får med andre ord innsikt i mye forskjellig. Jeg er stolt av å jobbe i Berg Økonomi. 

  1. Hvilke arbeidsoppgaver trives du best med? 

  Jeg motiveres av kundemøter hvor jeg veileder og gir råd. Jeg anser kundekontakten og det å løse løpende problemer for kundene, som for eksempel bistand i regnskapsprogrammene som veldig spennende. 

  1. Kan du komme på tre grunner til å anbefale andre å jobbe hos Berg Økonomi?  
  • Godt arbeidsmiljø  
  • Et økonomihus med høy kompetanse innen flere felt 
  • Super arena for læring og utvikling 

  Anders Ramberg, HR-Rådgiver Send e-post | 970 41 981