1 år med Berg Økonomi HR – Hva har vi gjort og erfart?

  Tidlig høsten 2022 gikk startskuddet for Berg Økonomi sin HR-satsing. HR-tjenester skulle tilbys både til regnskapskunder i Berg Økonomi og til alle andre bedrifter i næringslivet på Innherred. Vi begynte å løse små og store utfordringer som måtte finnes i bedriftene.

  Vi i Berg Økonomi HR har gjennom dette året erfart et bredt utvalg av spørsmål fra ledere og bedrifter. Det har vært behov for hjelp til å utforme og tilpasse arbeidsavtaler og stillingsbeskrivelser i tråd med lov og avtaleverk. I tillegg har det trengtes hjelp til å løse utfordringer i forbindelse med arbeidstid -og turnusplaner, og noen har hatt bekymringer for ikke å ha orden i sysakene ved eventuelle besøk fra Arbeidstilsynet. Vi har hatt spørsmål om å hjelpe til med rekrutteringsprosesser, organisering og / eller utvidelse av bedrifter, organisasjonsutvikling, veiledning av ledere, personalsaker, medarbeiderutvikling, intern kommunikasjon, oppfølging av sykefravær og oppsigelser, samt utarbeidelse av personalhåndbøker og HMS-hjul. I tillegg har vi leid ut HR-ressurs i prosent stilling i bedrift og bidratt med management for hire ved å gå inn som daglig leder for en bedrift i en overgangsfase.

  Gjennom året har vi også hjulpet flere bedrifter med omstillingsprosesser som har resultert i nedbemanning og oppsigelser. De viktigste forutsetningene for å trygge dette arbeidet for alle parter er å følge de formelle, juridiske retningslinjene knyttet til slike prosesser og sikre god kommunikasjon gjennom arbeidet med nedbemanning. Vi har fått tilbakemelding fra daglige ledere om at de fikk senket skuldrene i den visshet at dette ble profesjonelt håndtert.

  Vår erfaring er at mange ledere her på Innherred er svært samvittighetsfulle, og har et ønske om gode og ryddige arbeidsforhold for sine ansatte. Det er imidlertid ikke alltid tid eller kunnskap / erfaring strekker til for god og riktig håndtering av saker og mange har derfor vært takknemlige for bistand.

  Oppsigelsesvernet er sterkt i Norge, og det er i utgangspunktet en veldig bra sak. Samtidig er det mange arbeidsgivere som vil vite hvor grensene går for at kriteriene for en saklig oppsigelse kan være oppfylt. I de fleste tilfeller må vi ty til rettspraksis for å avgjøre hvert enkelt tilfelle og for å gi ledere gode råd i enkeltsakene.

  De fleste arbeidsgivere ønsker imidlertid ikke å miste sine arbeidstakere. De har heller et ønske om at medarbeidere kommer på jobb, trives i arbeidet og utvikler både seg selv og bedriften. Det er ofte vanskelig å få oversikt over alle mulige variabler som ligger til grunn for at arbeidstakere blir og utvikler seg eller går tapt og slutter. Her er noen vesentlige faktorer:

  • Psykologisk trygghet
  • Motivasjon
  • Samarbeid
  • Verdsetting
  • Tydelige rammer
  • Autonomi
  • Informasjon
  • Personlig utvikling

  I enkelte tilfeller lar daglig leder vanskelige forhold ligge ubehandlet i litt for lang tid. Det er gjerne når situasjonen kommer til en uunngåelig konfrontasjon at HR blir kontaktet, og vi opplever at det i disse tilfellene blir satt ekstra stor pris på våre HR-tjenester. 

  Gjennom HR-støtte kan det nemlig fortsatt være gode muligheter for å løse en konflikt og forhindre at forhold går så langt som til arbeidsretten. Derfor kan det være klokt å koble HR inn på et tidligere tidspunkt, slik at vi kan forebygge at vanskelige situasjoner oppstår.

  Det er ingen tvil om at det å sikre et godt samarbeidsklima mellom ansatte og ledelse gir gode resultater på bunnlinjen, og god bistand på HR-området sikrer positiv utvikling av virksomheten.

  Vi gleder oss til å fortsette med leveranser av god HR-bistand til ledere på Innherred!

  Anders Ramberg, HR-Rådgiver Send e-post | 970 41 981