Derfor satser Berg Økonomi på HR-tjenester

  Ingen andre tilbyr HR-tjenester lokalt på Innherred. Nå tar Berg Økonomi posisjonen som en fagsterk, lokal HR-avdeling for bedriftene i regionen.

  Kari Hynne Skjærpe er på plass. Anders Ramberg er på plass. Berg Økonomi har i løpet av kort tid begynt å bygge opp en egen avdeling i bedriften som skal tilby HR-tjenester til bedrifter på Innherred. 

  – De fleste bedrifter trenger en HR-ressurs, men de trenger den ikke i 100 prosent stilling. Dermed vil det være enklere å tilknytte seg en ressurs i en mindre stilling eller i et omfang bedriften har behov for via Berg Økonomi enn å ansette noen i en heltidsstilling i bedriften. Det er det vi satser på og det vi tror er en suksessoppskrift.

  Det sier Kari Hynne Skjærpe som nå skal lede satsingen og bygge den opp til å bli hele Innherreds HR-avdeling.

  Skreddersyr HR-tilbud til bedriftene

  – Det er helt nytt å tilby HR-tjenester her på Innherred, men vi er overbevist om at det er en tjeneste som næringslivet har behov for, sier daglig leder i Berg Økonomi, Fredrik Byre.

  Han understreker at Berg Økonomi nå skal bruke den nærmeste perioden med å føle seg fram i markedet og finne ut hva bedriftene i Innherredsregionen vil ha av HR-tjenester framover, og skreddersy tilbud tilpasset de enkelte bedriftenes behov. 

  Ønsker å være i bedriftens eie

  Men hvordan foregår det å leie inn en HR-tjeneste fra Berg Økonomi i praksis?

  – Vi tror det er lurt at bedriftene som ønsker denne tjenesten “eier” sin HR-ansatt i en viss prosent stilling. Størrelsen vil avhenge av behovet, men vi mener det er viktig at bedriften får en eierfølelse til sin HR-ansvarlig og at vi ses på som en del av deres stab, forklarer Byre. 

  – Kanskje er det en bedrift som ønsker at deres HR-ressurs er på plass én dag i uka? I så fall ordner vi at det blir slik. Ønsker man heller en løsning med frie timer til HR-arbeid eller til spesielle prosjekter leverer vi gjerne det også. Det viktigste blir uansett at vi kommer fram til en løsning som passer bedriften best mulig, og at vi eventuelt tester oss fram til hva som er mest optimalt i hvert enkelt tilfelle, legger Hynne Skjærpe til.

  Seniorkompetanse må til

  Både hun og Byre er nøye på at HR-ressursene som de leverer skal oppfattes som en intern ressurs i den enkelte bedrift.

  – Når man skal oppleves som en intern ressurs i en bedrift, må man være til stede og kunne sette seg inn i bedriften, daglig leder og de øvrige ansatte sin hverdag.

  Det er særdeles viktig å ha seniorkompetanse innen HR tilgjengelig i enhver mellomstor bedrift, understreker Byre og Hynne Skjærpe:

  – Hvis noe skjærer seg på arbeidsplassen blir det fort alvor og komplisert. Det kan også ta mye energi og være ressurskrevende både for ledelse og ansatte. En god HR-ressurs må kunne løse problemer og ha tidligere erfaring med aktuelle problemstillinger for å ikke bomme på de løsningene som foreslås. 

  Viktig å ta grep raskt

  Å ikke ta tak i ting når det brenner, er i hvert fall ikke hensiktsmessig mener de to. Eller som Fredrik utdyper:

  – For å gi et eksempel: En leder i et byggefirma som har trøbbel i arbeidsstokken, bør heller avstå fra å bygge hus i en periode og få løst opp i de interne prosessene på en profesjonell måte. Det vil være mer lønnsomt på sikt, sier Fredrik, og legger til:

  – I verste fall kan bedrifter risikere at uro på arbeidsplassen medfører dårlige resultater, høy turnover og vanskeligheter med å rekruttere ny arbeidskraft. 

  Vil bidra til økt rekruttering

  HR er viktig. Innherredsbedrifter er viktige – og framtida er viktig. Kari Hynne Skjærpe understreker at Berg Økonomi også ønsker å ta et samfunnsansvar med tilbudet de er i ferd med å bygge opp:

  – For oss i Berg Økonomi er det viktig at ungdommene flytter tilbake til Innherred etter at de er ferdig studert – og at de vet at i næringslivet på Innherred, her er det bra å være! Vi tror det er et vanvittig potensiale blant bedriftene her til å øke sin attraktivitet og tiltrekke seg god arbeidskraft framover. Og det vil vi hjelpe til med så godt vi kan!

  Vil du vite mer om HR-tjenester fra Berg Økonomi? Se her.

  Kontaktperson:

  Kari Hynne Skjærpe, Leder HR Send e-post | 932 15 078