HR-tjenester for hele Innherred

Nøkkelen til enhver bedrifts suksess er de ansatte. Bedriftsledere kan derfor ikke velge bort HR-arbeid, men ikke alle bedrifter kan ha en egen HR-avdeling.

Berg Økonomi tilbyr HR-tjenester etter dine behov. Vår HR-avdeling er lokalisert på Levanger, Verdal og Steinkjer. Vi bistår daglig leder med blant annet lederstøtte- og rådgivning, rekruttering, utvikling av ansatte, håndtering av personalsaker og endring- og omstillingsprosesser.

Hva er HR?

HR (Human Resources) omhandler de menneskelige ressursene i virksomheten.

Det innebærer alt arbeid som foregår omkring ansatte – deres arbeidskraft, kompetanse og innsats. Moderne HR fokuserer på endring, utvikling og strategi i tillegg til personaladministrative oppgaver.

Ved å bruke HR-tjenester fra Berg Økonomi får du profesjonell hjelp fra våre ansatte med lang erfaring og bred kunnskap på HR-området, og du kan vie mer av din tid til kjernevirksomheten. Du kan få ad hoc-tjenester på timebasis, innleie av HR-funksjon i avtalt størrelse / prosent stilling i din virksomhet eller benytte tjenesten prosjektbasert.

 

Hva handler HR om?

HR er et ledelsesverktøy, daglig leders høyre hånd og en arbeidsgiverrolle som skal bidra til godt lederskap. Med godt HR-arbeid skapes rammer for utvikling av ansatte, vekst, gode prestasjoner og resultater. Du får en attraktiv virksomhet gjennom bistand fra HR, og både eksisterende og potensielle nye medarbeidere ønsker seg til din virksomhet. Prioritering av godt HR-arbeid er en vinnvinn-situasjon, det gir vekst og utvikling i bedriften gjennom at ansattes trivsel, kompetanse og utvikling står i høysete.

Hvorfor trenger du HR-tjenester?

HR-tjenester skal sikre god drift, verdiskaping og konkurransekraft. Støtte og hjelp til HR-arbeidet frigir tid til ledere - tid som kan anvendes til kjernevirksomheten, ansatte og kunder. Synes du rekruttering er krevende og tar mye tid? Er du redd for at du ikke får tilsatt tilstrekkelig og riktig kompetanse i virksomheten? Strever du med turnover eller høyt sykefravær? Er det utfordrende å følge med på gjeldende lovverk som regulerer ansettelsesforhold? Mangler du strukturert opplæring av nye ansatte? Er medarbeideroppfølging din evige dårlige samvittighet? Strever du med motivasjon og effektivitet i ansattgruppen? Har du krevende personalsaker som er vanskelig å håndtere? Er det utfordrende å iverksette og lykkes med nødvendige endringer i virksomheten? Da kan du få bistand fra profesjonell HR-kompetanse i Berg Økonomi!

Hvem har behov for HR-tjenester?

Nøkkelen til enhver bedrifts suksess er de ansatte. Derfor er HR-arbeid ikke noe du må drive med for å «ha papirene i orden». Ansatte som trives, yter sitt beste, tar ansvar og engasjerer seg er forutsetningen for å lykkes. Feilansettelser, og umotiverte ansatte, er oppskriften på det motsatte. Du kan ikke som bedriftsleder velge bort HR-arbeid. Men vi forstår at ikke alle kan ha en egen HR-avdeling, eller ha en HR-avdeling som i omfang er stor nok til å håndtere alle de ulike HR-oppgavene i bedriften. Vi er din HR-avdeling i det omfang du har behov for. Om du ikke har tid til å gjøre HR-arbeidet i det omfang arbeidsområdet fortjener selv, eller du har en liten HR-avdeling som trenger kompletterende kompetanse og ressurser. Uansett behov – vi kan hjelpe deg.

Lederstøtte

Profesjonelle HR-tjenester skal oppleves å være ledelsens høyre hånd. Ledelse er ofte en ensom oppgave og det kan være godt å ha noen å sparre med eller stø seg på. Vi kan være din lederstøtte og rådgiver i utfordrende saker som medarbeideroppfølging, sykefravær, personalsaker og uregelmessigheter i arbeidsforholdet, feilansettelser og konflikter. Omstrukturering, endrings- og omstillingsprosesser kan sikres god effekt ved hjelp av HR-bistand til planlegging og gjennomføring.

Rekruttering

I Norge ser vi klare tendenser til store endringer i arbeidsmarkedet. Situasjonsbildet er preget av flere ledige stillinger enn ledige kvalifiserte arbeidssøkere. Ingenting tyder på at denne utviklingen vil snu. Rekruttering vil bli en stor utfordring for de fleste. Vi kan hjelpe deg med profesjonelle rekrutteringsprosesser, sørge for at du / dere tiltrekker dere og får rekruttert de beste hodene, beholder dem og utvikler dem til engasjerte og lojale medarbeidere som leverer de beste tjenester eller produkter for din virksomhet.

Attraktiv virksomhet ved hjelp av HR

Med bistand fra våre HR-tjenester får du en attraktiv virksomhet som kjennetegnes av engasjement, tilhørighet, stolthet og gode prestasjoner! Vi vil bidra til at Innherred er et attraktivt arbeidsmarked med bedrifter som har profesjonelt HR-arbeid og gjennomfører profesjonelle HR-prosesser som sitt konkurransefortrinn. Dette vil trekke ungdommer hjem til vår region, og vi beholder arbeidskrafta i et godt og seriøst arbeidsmarked. Sammen med næringslivet og din virksomhet vil vi bidra til bo- og jobblyst på Innherred. 

Kontaktpersoner på HR

Kari Hynne Skjærpe

Leder HR

932 15 078
kari@bergokonomi.no

Anders Ramberg

HR-Rådgiver

970 41 981
ramberg@bergokonomi.no

HR-tjenester noe for din bedrift?
Kontakt våre HR-eksperter som står klare til å hjelpe deg

Kontakt oss

Se våre kontaktsider for mer informasjon om hvordan du kan kontakte oss.

Du må godta vår personvernerklæring for å kunne benytte vårt kontaktskjema.