HR-tjenester for hele Innherred

Nøkkelen til enhver bedrifts suksess er de ansatte. Bedriftsledere kan derfor ikke velge bort HR-arbeid, men ikke alle bedrifter kan ha en egen HR-avdeling.

Berg Økonomi tilbyr HR-tjenester etter dine behov. Vår HR-avdeling er lokalisert på Levanger, Verdal og Steinkjer. Vi bistår daglig leder med blant annet lederstøtte- og rådgivning, rekruttering, utvikling av ansatte, håndtering av personalsaker og endring- og omstillingsprosesser.

Hva er HR?

HR (Human Resources) omhandler de menneskelige ressursene i virksomheten.

Det innebærer alt arbeid som foregår omkring ansatte – deres arbeidskraft, kompetanse og innsats. Moderne HR fokuserer på endring, utvikling og strategi i tillegg til personaladministrative oppgaver.

Ved å bruke HR-tjenester fra Berg Økonomi får du profesjonell hjelp fra våre ansatte med lang erfaring og bred kunnskap på HR-området, og du kan vie mer av din tid til kjernevirksomheten. Du kan få ad hoc-tjenester på timebasis, innleie av HR-funksjon i avtalt størrelse / prosent stilling i din virksomhet eller benytte tjenesten prosjektbasert.

 

Lederstøtte

Ledelse er ofte en ensom oppgave og det kan være godt å ha noen å sparre med eller stø seg på. HR-støtte skal oppleves å være leders høyre hånd. Vi kan være din rådgiver i utfordrende saker som medarbeideroppfølging, sykefravær, personalsaker, uregelmessigheter og konflikter.

Rekruttering

Vi kan hjelpe deg med profesjonelle rekrutteringsprosesser, sørge for at du/dere tiltrekker dere og får rekruttere de beste hodene, beholde dem og utvikler dem til engasjerte og lojale medarbeidere som leverer de beste tjenester eller produkter for din virksomhet.

Administrativ HR – få HR satt i system

Få struktur på system og rutiner, du trenger god oversikt for å sikre effektivitet i personalforvaltning. Vi hjelper deg med sikring av lov- og avtaleverk, samt godt malverk, rutiner og prosesser slik at alt er på stell for deg og dine medarbeidere.

Lederutvikling

Med godt lederskap skapes rammer for utvikling av ansatte, vekst, gode prestasjoner og resultater. Med bistand fra HR kan du utvikle eget lederskap slik at du skaper en attraktiv virksomhet både for eksisterende og potensielle nye medarbeidere.

Organisasjonsutvikling

Omstrukturering, endrings- og omstillingsprosesser kan sikres god effekt ved hjelp av HR-bistand i planlegging og gjennomføring. Moderne HR fokuserer på endring, utvikling og strategi i tillegg til personaladministrative oppgaver.

Kurs / foredrag innen HR-området

Vi bidrar gjerne med kunnskapspåfyll innen HR-området og tilbyr skreddersydde kurs og foredrag innen fagområdene HR, organisasjon og ledelse.

Kontaktpersoner på HR

Kari Hynne Skjærpe

Leder HR

932 15 078
kari@bergokonomi.no

Anders Ramberg

HR-Rådgiver

970 41 981
ramberg@bergokonomi.no

HR-tjenester noe for din bedrift?
Kontakt våre HR-eksperter som står klare til å hjelpe deg

Kontakt oss

Se våre kontaktsider for mer informasjon om hvordan du kan kontakte oss.

Du må godta vår personvernerklæring for å kunne benytte vårt kontaktskjema.