Uvurdelig bistand fra Berg Økonomi på fagområdet HR

  «Med Berg Økonomi HR får vi en egen HR-ressurs som kjenner de ansatte og bedriften, og sørger for at vi alltid er oppdatert på gjeldende regelverk.«

  Det sier Kent Are Helden, tidligere daglig leder i Comfort S-rør

  «I en organisasjon som S-rør er det ikke rom for å ansette egen HR-funksjon. Berg Økonomi HR kom inn som en deltidsressurs, ble godt kjent med bedriften og har skapt tillit hos både ansatte og ledelse.  På den måten har vi noen som kjenner våre arbeidsrutiner, og vi er trygge på at gjeldende regelverk blir fulgt.

  Med hjelp fra Berg Økonomi HR holder vi oss samtidig proaktive på arbeidsgiversiden, og vi er sikret rask hjelp til våre særegne problemstillinger. 

  Det er mye å holde oversikt over på HR-siden som arbeidsgiver. Blant annet nyansettelser, oppsigelser, arbeidskontrakter og innlemmelse i systemer. Med hjelp fra Berg Økonomi HR har vi fått god hjelp til dette, og det sikrer ryddige prosesser og fornøyde medarbeidere.

  Å få bistand til fagområdet HR i en bedrift som ikke har mulighet til å ansette en heltidsressurs, er etter mitt syn uvurderlig.

  PS!
  Det understrekes at det er på gode dager man bygger relasjoner som er gode å finne når utfordringer oppstår.»

  Kent Are Helden, tidligere daglig leder i Comfort S-rør

  Berg Økonomi svarer:

  Hva slags HR-arbeid gjorde Berg Økonomi for Comfort S-rør?

  Innleid HR-ressurs i en viss stillingsandel på fast basis i bedriften.

  Hva resulterte det i?

  Dette gir daglig leder mulighet for jevnlig støtte, dialog og hjelp / bistand i HR-relaterte problemstillinger, i utfordrende saker og i arbeidet med utvikling av organisasjonen. Vurderer du noe lignende i din bedrift? Da kan du lese mer om våre HR-tjenester her

  Kari Hynne Skjærpe, Leder HR Send e-post | 932 15 078