Bygg og anlegg

Du skal ha oversikt over flere/mange jobber eller prosjekter. Du har ofte ansatte som er ute og registrerer timer og materialforbruk, som senere skal brukes til utfakturering. Vurderinger rundt framdrift i større prosjekter kan ha stor påvirkning på bedriftens økonomi fra periode til periode.

Hvordan få best mulig oversikt fra dag til dag?

Dette er bransjen hvor store verdier kan gå tapt ved mangel på kontroll. Den daglige oppfølgningen med hva som er status ute på byggeplasser eller på jobber hvor du har en utsendt person fra bedriften, er livsviktig for bedriftens økonomi.

Innen få næringer er det viktigere med løpende kontroll siden den som er utførende på jobben eller prosjektet ofte er en annen enn den som skal fakturere timer og/eller viderefakturere kostnader som er brukt ute på oppdraget. Informasjonsflyten må fungere.

Det å kunne måle avvik opp mot det som er forventet for å avdekke manglende fakturering, manglende betaling eller rett og slett manglende framdrift, er viktig. Verktøyene og kompetansen for å kunne fange opp avvik tidlig og få disse korrigert er forskjellen mellom de som lykkes og de som ikke gjør det.

Bransjen er tøff i kraft av at det innen korte tidsintervall kan legges ned betydelige ressurser før en får betalt for det en har gjort. Oversikt over hva kunder skylder deg som bedriftseier/-leder er derfor alfa omega. Muligheten du har til å få betalt kan i enkelte tilfeller være å rett og slett legge ned arbeidet i påvente av betaling. Løpende oversikt er det eneste som gjør dette mulig.

Hos oss har vi lang erfaring og kompetanse med oppfølging av bedrifter innen denne bransjen.

Ta kontakt med oss – så setter vi deg i kontakt med en rådgiver som kan hjelpe deg med oversikten og styringen av bedriften.

Analyser

Skal en gjøre endringer og være i utvikling, så må en kjenne seg selv og sine muligheter. Sett deg sammen med noen som kan bryte ned tallene til konkrete spørsmål og råd. Det trenger ikke bestandig være slik at en kommer fram til en fasit, men en kan eksempelvis få aha-opplevelser som setter en på riktig spor i forhold til prioritering av hva som er viktigst å jobbe med i dag, de neste månedene og det neste året.

Benchmarking

Selskap driver innenfor forskjellige bransjer. Legg litt tid i å se hva «konkurrenten» klarer få til. Hva gjør de annerledes? Hva tilsier at du skal klare få til noe annet enn noen som allerede er etablert? Ta denne diskusjonen med en rådgiver som kan hjelpe deg å analysere forskjeller og likheter. En kan også benchmarke internt. For eksempel: Hvorfor gjør avdeling A det bedre enn avdeling B? All benchmarking har som hovedmål å lære noe og dra nytte av dette slik at en kommer litt lenger selv.

Bistand til styremøter og generalforsamlinger

Driver du en virksomhet hvor styremøtene brukes som arbeidsmøter fordi det finnes kompetansen i styret du gjerne vil bruke,– da kan det være en fordel å ha med en rådgiver som har førstehånds kjennskap til økonomien i selskapet. Det blir gode diskusjoner av dette og det blir enklere for styret å ta raske og kvalifiserte avgjørelser.

Budsjettering og prognoser

Hvordan kan en styre en bedrift hvis en ikke har en plan? Det høres enkelt ut, men for mange tar hverdagene hverandre og den overordnede planen blir nedprioritert. Sett deg sammen med en rådgiver hos oss – så ser vi sammen på hva det er som trengs av inntekter og hvilke kostnader som kommer gjennom året. Til sammen kan vi komme opp med et budsjett som gir deg kontroll på det du holder på med i dag og mulighetene til å gjøre endringer hvis framtidsutsiktene tilsier det.

Regnskap

Løpende bokføring av kostnader og inntekter. Avgiftshåndtering, avstemming og dokumentasjon. Rapportering internt og eksternt.

Selskapsstruktur

Forskjellen mellom et selskap med god struktur og et selskap med dårlig struktur kan være forskjellen mellom et selskap som har livets rett og et som vil gå til grunne. Hvordan selskapet organiserer egen informasjonsflyt, måler de riktige tingene løpende og fanger de riktige signalene underveis er livsviktig. La oss sammen diskutere hvordan selskapet ditt bør organisere seg for å effektivt kunne ta avgjørelser.

Skatterådgivning

Hos oss har vi flere ansatte som tidligere har jobbet med tunge problemstillinger innenfor skatt. Flere har erfaring fra jobber innen skatteetaten. Få for eksempel noen til å se på brevet du har fått fra myndighetene sammen med deg. Ta de riktige valgene slik at du ikke betaler mer skatt enn du må. Hos oss treffer du en person som er oppdatert på lovverket eller som kan fortelle deg hvem du bør snakke med om større utfordringer.

Finansiering

Er bedriften din riktig finansiert? Hos oss kan du snakke med rådgivere som tidligere har jobbet innen bank. De kan si noe om hvordan bedriften bør finansieres og hvilke muligheter du har til å finansiere på annet vis. De blir også gjerne med deg i banken om det er tall som skal presenteres.

Ledelse og drift av selskap (utleie av økonomisjef, styrearbeid med mer)

Stadig flere velger bruke eksterne regnskapskontor til å ta seg av det som har med regnskapet å gjøre i selskapet. Nå velger også selskap og leie inn «funksjoner» de tidligere selv hadde på lønningslisten. Hva er grunnen til dette? Sårbarhet, risiko og kompetanse kan her nevnes. Det er sårbart å ha egne ansatte i nøkkelroller. Det er forbundet stor risiko med å knytte driftskritiske oppgaver til 1 person. Det er vanskelig/dyrt å ansette en person med nok kompetanse til at den ene personen kan favne alle oppgaver fra regnskapsføring til økonomisjef. Lei en stillingsandel hos oss så får du et helt byrå i ryggen.

Oppbygging av måle- og styringsverktøy

Mange opplever at det finnes ikke et «program» som dekker mitt behov for rapportering og kontroll med det de holder på med. Hos oss bruker vi verktøy (ofte Excel) til å lage modeller som du etter at de er laget, kan bruke selv i ditt selskap. Det kan høres komplisert ut, men det er sjeldent det. Enkle modeller kan gi deg oversikt og forståelse for det du holder på med, som gjør hverdagen enklere og mer lønnsom.

Utleie av fagpersoner for kurs og rådgivning

Ønsker du kjøre interne kurs i bedriften hvor eksempelvis alle ansatte får forklaring på hvilken rolle de har i bedriftens økonomi? Eller ønsker du presentere utfordringer, målsetninger og økonomiske planer til flere? Listen er lang over hva vi kan bistå med. Vi har kompetansen og kjennskapen til tallene til selskapet.

Berg Økonomi leverer ærlig økonomisk rådgivning, basert på dine tall, og vår forståelse og kompetanse!

Kontakt oss

Se våre kontaktsider for mer informasjon om hvordan du kan kontakte oss.

Du må godta vår personvernerklæring for å kunne benytte vårt kontaktskjema.