Bedriftsrådgivning

Rådgiverne hos oss har kompetanse innen alle deler av økonomifaget. Flere har også arbeidserfaring fra roller som skatterevisor, banksjef og økonomisjef. Dette sammen med solid regnskapsforståelse gjør at vi som byrå kan løse oppgaver og belyse problemstillinger fra mange forskjellige vinkler. Sammen får vi løst de mest sammensatte oppgaver!

Forskjellen ligger i hvordan tallene brukes

For mange kan det være nok å få rapportert hva som er status i dag og hvordan prognosene ser ut fram i tid. Selve forskjellen i en leveranse fra oss, er å bruke tid sammen med noen som har bred erfaring innen økonomi og bedriftsledelse. Dette er erfaring vi gjerne deler med deg som bedriftsleder eller nyoppstartet Gründer. Da tar vi tak i problemstillingene og mulighetene og hjelper deg der dere trenger bistand. Dette blir en ganske annen leveranse enn oppdrag der vi stopper etter rapportering.

Hvor mange kunne ikke tenkt seg å ha en økonomiekspert tilgjengelig noen timer i uka, som sammen med de kunne sett på både muligheter og utfordringer som dukker opp? Da kunne du både fått utforsket mulighetene ved å velge A eller B, og fått hjelp i en situasjon hvor du trenger bistand i møter med banken.

Det er ikke mange som har råd til å ansette en økonomiekspert selv. Dette er fordelen med å bruke oss og våre rådgivere. Vi har et helt team som kan jobbe med mulighetene til din bedrift.

Det er ofte her regnskapet og kunnskapen vår blir lønnsom for bedriftene som bruker oss!

Stiftelse og etablering

Du har bestemt deg for å starte et selskap. Hos oss blir du møtt av en egen gruppe som jobber med Gründere. Du får gode råd om hva du bør tenke på, og du får verktøy som skal hjelpe deg med kontrollen av økonomien i bedriften din.

Selskapsstruktur

Forskjellen mellom et selskap med god struktur og et selskap med dårlig struktur kan være forskjellen mellom et selskap som har livets rett og et som vil gå til grunne. Hvordan selskapet organiserer egen informasjonsflyt, måler de riktige tingene løpende og fanger de riktige signalene underveis er livsviktig. La oss sammen diskutere hvordan selskapet ditt bør organisere seg for å effektivt kunne ta avgjørelser.

Budsjettering og prognoser

Hvordan kan en styre en bedrift hvis en ikke har en plan? Det høres enkelt ut, men for mange tar hverdagene hverandre og den overordnede planen blir nedprioritert. Sett deg sammen med en rådgiver hos oss – så ser vi sammen på hva det er som trengs av inntekter og hvilke kostnader som kommer gjennom året. Til sammen kan vi komme opp med et budsjett som gir deg kontroll på det du holder på med i dag og mulighetene til å gjøre endringer hvis framtidsutsiktene tilsier det.

Skatterådgivning

Hos oss har vi flere ansatte som tidligere har jobbet med tunge problemstillinger innenfor skatt. Flere har erfaring fra jobber innen skatteetaten. Få for eksempel noen til å se på brevet du har fått fra myndighetene sammen med deg. Ta de riktige valgene slik at du ikke betaler mer skatt enn du må. Hos oss treffer du en person som er oppdatert på lovverket eller som kan fortelle deg hvem du bør snakke med om større utfordringer.

Benchmarking

Selskap driver innenfor forskjellige bransjer. Legg litt tid i å se hva «konkurrenten» klarer få til. Hva gjør de annerledes? Hva tilsier at du skal klare få til noe annet enn noen som allerede er etablert? Ta denne diskusjonen med en rådgiver som kan hjelpe deg å analysere forskjeller og likheter. En kan også benchmarke internt. For eksempel: Hvorfor gjør avdeling A det bedre enn avdeling B? All benchmarking har som hovedmål å lære noe og dra nytte av dette slik at en kommer litt lenger selv.

Finansiering

Er bedriften din riktig finansiert? Hos oss kan du snakke med rådgivere som tidligere har jobbet innen bank. De kan si noe om hvordan bedriften bør finansieres og hvilke muligheter du har til å finansiere på annet vis. De blir også gjerne med deg i banken om det er tall som skal presenteres.

Analyser

Skal en gjøre endringer og være i utvikling, så må en kjenne seg selv og sine muligheter. Sett deg sammen med noen som kan bryte ned tallene til konkrete spørsmål og råd. Det trenger ikke bestandig være slik at en kommer fram til en fasit, men en kan eksempelvis få aha-opplevelser som setter en på riktig spor i forhold til prioritering av hva som er viktigst å jobbe med i dag, de neste månedene og det neste året.

Oppbygging av måle- og styringsverktøy

Mange opplever at det finnes ikke et «program» som dekker mitt behov for rapportering og kontroll med det de holder på med. Hos oss bruker vi verktøy (ofte Excel) til å lage modeller som du etter at de er laget, kan bruke selv i ditt selskap. Det kan høres komplisert ut, men det er sjeldent det. Enkle modeller kan gi deg oversikt og forståelse for det du holder på med, som gjør hverdagen enklere og mer lønnsom.

Bistand til styremøter og generalforsamlinger

Driver du en virksomhet hvor styremøtene brukes som arbeidsmøter fordi det finnes kompetansen i styret du gjerne vil bruke,– da kan det være en fordel å ha med en rådgiver som har førstehånds kjennskap til økonomien i selskapet. Det blir gode diskusjoner av dette og det blir enklere for styret å ta raske og kvalifiserte avgjørelser.

Bistand til utarbeidelse av interne rutiner i virksomheten

Vi driver innenfor en bransje som er drevet av rutiner. La oss hjelpe deg med å innføre rutiner som gjør bedriften din mer effektiv og som minimerer risikoen i oppgavene dere utfører.

Ledelse og drift av selskap (utleie av økonomisjef, styrearbeid med mer)

Stadig flere velger bruke eksterne regnskapskontor til å ta seg av det som har med regnskapet å gjøre i selskapet. Nå velger også selskap og leie inn «funksjoner» de tidligere selv hadde på lønningslisten. Hva er grunnen til dette? Sårbarhet, risiko og kompetanse kan her nevnes. Det er sårbart å ha egne ansatte i nøkkelroller. Det er forbundet stor risiko med å knytte driftskritiske oppgaver til 1 person. Det er vanskelig/dyrt å ansette en person med nok kompetanse til at den ene personen kan favne alle oppgaver fra regnskapsføring til økonomisjef. Lei en stillingsandel hos oss så får du et helt byrå i ryggen.

Utleie av fagpersoner for kurs og rådgivning

Ønsker du kjøre interne kurs i bedriften hvor eksempelvis alle ansatte får forklaring på hvilken rolle de har i bedriftens økonomi? Eller ønsker du presentere utfordringer, målsetninger og økonomiske planer til flere? Listen er lang over hva vi kan bistå med. Vi har kompetansen og kjennskapen til tallene til selskapet.

TA EN PRAT MED AAGE!
- Han har jobbet som økonomisjef hos flere bedrifter!

Kontakt oss

Se våre kontaktsider for mer informasjon om hvordan du kan kontakte oss.

Du må godta vår personvernerklæring for å kunne benytte vårt kontaktskjema.