Berg Økonomi er oppdatert på alle lover, regler og tilskudd som gjelder i landbruksnæringa.

  Vi bruker Berg Økonomi på grunn av deres ekspertise innen landbruk. Det er stadig nye regler og mye å holde seg oppdatert på i vår næring. I og med at Berg Økonomi har en egen avdeling for landbruk, får vi stordriftsfordeler fordi regnskapsføreren alltid er oppdatert på reglene som gjelder oss.

  Hos landbruksavdelingen til Berg Økonomi har vi en egen kontaktperson og vi får alltid rask og god hjelp. Berg Økonomi tar seg av alt rundt regnskapsføring, lønninger, momsavregninger, rapportering og årsoppgjør. Vi har god kommunikasjon rundt hva vi trenger og føler at vi ikke betaler for mer enn vi har bruk for. 

  Vi er spesielt fornøyd med alt det elektroniske rundt alt av bilag og regnskap. Nå har vi EHF og endelig har vi oversikt over bilagene, og fakturaer betales til forfall. 

  I 2022 bygde vi nytt fjøs, og da var regnskapsføreren spesielt viktig for oss. Det var store summer som skulle betales ut, og regnskapsføreren var på, i forhold til å passe på likviditeten og budsjetter. Det var en stor trygghet at de hadde så god oversikt, både for oss og ikke minst var banken veldig fornøyd og følte seg sikre på at vi hadde kontroll. 

  I dag føler jeg at vi, sammen med regnskapsføreren, har så god kontroll at banken har tillit til oss. Det håper og tror jeg gjør at vi får en lav rente på våre lån.

  Alt i alt er vi veldig fornøyd med både rådgivninga og regnskapsføringen.

  Knut Bakstad, daglig leder i Oksjale Samdrift DA


  Berg Økonomi avd. landbruk svarer:

  Hva slags arbeid innen landbruksregnskap gjorde Berg Økonomi for Oksjale Samdrift?

  Rådgiving, regnskapstjenester, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett etter behov. Under byggeperioden av nytt fjøs så bisto våre landbrukseksperter med betaling av faktura, samt rapportering til bank og rapportering til innovasjon Norge.

  Hva resulterte det i?

  Med oss på laget så tror vi at Oksjale Samdrift føler de kan ta gode beslutninger som angår drift og økonomi ganske raskt. De har nå god kontroll og oversikt på tallene og får den rådgivingen de har behov for. Med et likviditetsbudsjett så har man god kontroll på når man har penger, til hvilken tid man kan gjøre investeringer, og hva man bør prioritere for å spare penger. Noe som viste seg å være veldig lønnsomt året etter bygging av nytt fjøs.

  Vi i landbruksavdelingen til Berg Økonomi takker for tilliten og for det gode samarbeidet med Knut Bakstad og Oksjale Samdrift DA, og gleder oss til videre samarbeid. Høres dette interessant ut for din gårdsbedrift, kan du lese mer om våre landbruks-tjenester her


  Økonomihus for landbruk – også sør i Innherred

  Les mer

  Espen Aune, Statsautorisert Regnskapsfører Send e-post | 481 06 446