Lønn og personal

Lønn er et spesialfelt, med et lovverk som er i stadig endring er det jevnlig mye å oppdatere seg på. Vi som jobber med lønn og personal har dette som vår kjernevirksomhet, og tar gjerne denne jobben for deg!

La våre spesialister ta ansvar, da er du sikret at alt blir riktig!

Tidligere var det vanlig å ha en ansatt som hadde ansvaret for å kjøre lønn, skrive ut lønnsslipper og distribuere ut disse til ansatte. Dette blir nå mer og mer uvanlig. Hvorfor går det i denne retningen? Tre stikkord: risiko, risiko og risiko.

Det er forbundet stor risiko med å la 1 person stå ansvarlig for en oppgave som er bundet sterkt til tidspunkt, frister og ansattes økonomi. Det er rett og slett ikke rom for sykefravær etc. i enkelte bedrifter som har nøkkelpersonell som gjør denne jobben.

Det ligger risiko i det at regelverk endrer seg kjapt og til dels uten forvarsel innen dette området. Alle endringene i forbindelse med Covid-19 er gode eksempel på dette. Vi spesialiserer ikke en gruppe hos oss for ingenting.

Å ha en profesjonell part ved sin side i møte med myndighetene  – det er trygt.

Dette fagområdet er MYE større enn kun lønnskjøring. Vi stiller med rådgivere i ansettelsesprosesser eller i en prosesser hvor personell skal permitteres eller sies opp. Har du effektivisert rutinene rundt dette med pensjon og sykeoppfølging? Vi kan hjelpe deg!

Lønnskjøring

Riktig lønn til riktig tid! La oss bli med å utforme rutinene og årshjulet bedriften bruker i forbindelse med utlønning. Effektivitet, rutiner og presisjon gir gode prosesser.

AA-register

Vi tar oss av den lovpålagte rapporteringen på vegne av din bedrift. Er det annen statistikk som skal rapporteres – så tar vi dette og.

Reise og utlegg

Riktig input i riktig format fra appen som er rett for din bedrift gjør det mulig å håndtere dette området effektivt og riktig.

Arbeidsrett

Som arbeidsgiver kan en komme borti saker hvor arbeidsrett står sentralt. Vi bistår deg i prosesser som utforming av arbeidsavtaler, sykefravær, ansettelser, permittering, oppsigelser med mer. Vi konsulterer med jurister på vegne av deg om nødvendig.

NAV-oppfølging

NAV er en støttespiller, samarbeidspartner og leverandør en som arbeidsgiver skal forholde seg til. Vi samarbeider med din bedrift om oppfølgingen slik at dette går så effektivt og smertefritt som mulig.

Pensjonsoppfølging

HØR MED ANITA
- Hun er oppdatert på alt av lover og regler innen lønn og personal!

Kontakt oss

Se våre kontaktsider for mer informasjon om hvordan du kan kontakte oss.

Du må godta vår personvernerklæring for å kunne benytte vårt kontaktskjema.