Gründer

Du har en forretningside som du skal realisere. Du er ny eller har erfaring som bedriftseier eller bedriftsleder. Du vil ta riktige valg fra starten av.

Den spennende starten

Vi gjør unna de røffe fakta først. Som nyoppstartet bedrift har en oddsene mot seg. Mange bedrifter har relativt korte livsløp før de enten blir avviklet eller går konkurs. Dette er på ingen måte skremselspropaganda, men fakta som tilsier at det å gjøre riktige valg fra start er viktig.

Vi synes at Gründerfasen er kjempespennende og en mulighet for oss til å være med og bidra til nye arbeidsplasser og nye solide bedrifter. Hos oss kan du lufte ideen din sammen med kompetente rådgivere som har bred erfaring med hvilke bedrifter som lykkes og hvilke som ikke gjør det. Forskjellen er svært ofte planleggingen i forkant av oppstart. Med en god og realistisk plan for hvordan nettopp din ide skal kunne realiseres og bli en bedrift som står stødig, kan dette bli starten på et eventyr.

Økonomi er ikke vanskelig, men det tar utrolig mye energi og fokus om den ikke blir tatt vare på. Det koster å starte en ny bedrift – gjør derfor skikkelige forberedelser før du hopper uti det. Ta kontakt med oss så er vi med deg på hele reisen fra planlegging til realisasjon, oppstart og gjennomføring.

Vi har skreddersydd en pakke for deg hvor du blir ivaretatt av et team som er spesialisert på fasen du skal inn i – alt for at du skal lykkes.

Dette blir spennende!

Budsjettering og prognoser

Hvordan kan en styre en bedrift hvis en ikke har en plan? Det høres enkelt ut, men for mange tar hverdagene hverandre og den overordnede planen blir nedprioritert. Sett deg sammen med en rådgiver hos oss – så ser vi sammen på hva det er som trengs av inntekter og hvilke kostnader som kommer gjennom året. Til sammen kan vi komme opp med et budsjett som gir deg kontroll på det du holder på med i dag og mulighetene til å gjøre endringer hvis framtidsutsiktene tilsier det.

Regnskap

Løpende bokføring av kostnader og inntekter. Avgiftshåndtering, avstemming og dokumentasjon. Rapportering internt og eksternt.

Selskapsstruktur

Forskjellen mellom et selskap med god struktur og et selskap med dårlig struktur kan være forskjellen mellom et selskap som har livets rett og et som vil gå til grunne. Hvordan selskapet organiserer egen informasjonsflyt, måler de riktige tingene løpende og fanger de riktige signalene underveis er livsviktig. La oss sammen diskutere hvordan selskapet ditt bør organisere seg for å effektivt kunne ta avgjørelser.

Stiftelse og etablering

Du har bestemt deg for å starte et selskap. Hos oss blir du møtt av en egen gruppe som jobber med Gründere. Du får gode råd om hva du bør tenke på, og du får verktøy som skal hjelpe deg med kontrollen av økonomien i bedriften din.

Benchmarking

Selskap driver innenfor forskjellige bransjer. Legg litt tid i å se hva «konkurrenten» klarer få til. Hva gjør de annerledes? Hva tilsier at du skal klare få til noe annet enn noen som allerede er etablert? Ta denne diskusjonen med en rådgiver som kan hjelpe deg å analysere forskjeller og likheter. En kan også benchmarke internt. For eksempel: Hvorfor gjør avdeling A det bedre enn avdeling B? All benchmarking har som hovedmål å lære noe og dra nytte av dette slik at en kommer litt lenger selv.

Finansiering

Er bedriften din riktig finansiert? Hos oss kan du snakke med rådgivere som tidligere har jobbet innen bank. De kan si noe om hvordan bedriften bør finansieres og hvilke muligheter du har til å finansiere på annet vis. De blir også gjerne med deg i banken om det er tall som skal presenteres.

Berg Økonomi leverer ærlig økonomisk rådgivning, basert på dine tall, og vår forståelse og kompetanse!

Kontakt oss

Se våre kontaktsider for mer informasjon om hvordan du kan kontakte oss.

Du må godta vår personvernerklæring for å kunne benytte vårt kontaktskjema.