Konsulent

Du leier ut deg selv, og kanskje andre ansatte, til selskap eller privatpersoner. Dere selger timer eller produkter som ikke medfører at dere har med dere materialer. Dere selger kompetansen deres innenfor et eller flere fagfelt.

Effektivitet i hverdagen

I denne bransjen er effektive systemer alfa omega. Minst mulig tid skal brukes til input siden dette er tid en ikke får fakturert. Kunden betaler for at bedriften skal levere en tjeneste som krever kompetanse, ofte innenfor et smalt område.

Bedriften ønsker at ansatte skal operere så selvstendig som mulig og kunne utføre sine kontoroppgaver når det måtte passe den som har vært utførende på oppdraget. Det er viktig at konsulenten får tilgang til systemene og at informasjonen ikke må legges inn i flere systemer enn strengt tatt nødvendig.

Hos oss i Berg Økonomi har vi økonomisystem som favner hele dette spennet, fra muligheten til å lagre informasjon på mulige kundecase til det å fakturere eller samlet sende ut informasjon til alle kunder av bedriften. Systemet sikrer at arbeidet kan gjøres uavhengig av hvor en er, – så lenge du har tilgang til internett vil du ha alle økonomi- og kundesystem tilgjengelig.

For oss er det likegyldig hvor i landet du driver din virksomhet – vi er tilgjengelige for videosamtaler eller på telefon/mail om du skulle trenge økonomisk rådgivning eller bare trenger support ved bruk av reiseregningsappen din.

Ta kontakt med oss så er vi raskt i gang med oppdraget.

Analyser

Skal en gjøre endringer og være i utvikling, så må en kjenne seg selv og sine muligheter. Sett deg sammen med noen som kan bryte ned tallene til konkrete spørsmål og råd. Det trenger ikke bestandig være slik at en kommer fram til en fasit, men en kan eksempelvis få aha-opplevelser som setter en på riktig spor i forhold til prioritering av hva som er viktigst å jobbe med i dag, de neste månedene og det neste året.

Budsjettering og prognoser

Hvordan kan en styre en bedrift hvis en ikke har en plan? Det høres enkelt ut, men for mange tar hverdagene hverandre og den overordnede planen blir nedprioritert. Sett deg sammen med en rådgiver hos oss – så ser vi sammen på hva det er som trengs av inntekter og hvilke kostnader som kommer gjennom året. Til sammen kan vi komme opp med et budsjett som gir deg kontroll på det du holder på med i dag og mulighetene til å gjøre endringer hvis framtidsutsiktene tilsier det.

Fakturering

Vi hjelper deg sende ut faktura, eller du sender ut faktura selv. Den foretrukne måten å sende ut bestemmer vi for selskapet som helhet – så går distribusjonen av seg selv etterpå.

Finansiering

Er bedriften din riktig finansiert? Hos oss kan du snakke med rådgivere som tidligere har jobbet innen bank. De kan si noe om hvordan bedriften bør finansieres og hvilke muligheter du har til å finansiere på annet vis. De blir også gjerne med deg i banken om det er tall som skal presenteres.

Oppbygging av måle- og styringsverktøy

Mange opplever at det finnes ikke et «program» som dekker mitt behov for rapportering og kontroll med det de holder på med. Hos oss bruker vi verktøy (ofte Excel) til å lage modeller som du etter at de er laget, kan bruke selv i ditt selskap. Det kan høres komplisert ut, men det er sjeldent det. Enkle modeller kan gi deg oversikt og forståelse for det du holder på med, som gjør hverdagen enklere og mer lønnsom.

Regnskap

Løpende bokføring av kostnader og inntekter. Avgiftshåndtering, avstemming og dokumentasjon. Rapportering internt og eksternt.

Skatterådgivning

Hos oss har vi flere ansatte som tidligere har jobbet med tunge problemstillinger innenfor skatt. Flere har erfaring fra jobber innen skatteetaten. Få for eksempel noen til å se på brevet du har fått fra myndighetene sammen med deg. Ta de riktige valgene slik at du ikke betaler mer skatt enn du må. Hos oss treffer du en person som er oppdatert på lovverket eller som kan fortelle deg hvem du bør snakke med om større utfordringer.

Stiftelse og etablering

Du har bestemt deg for å starte et selskap. Hos oss blir du møtt av en egen gruppe som jobber med Gründere. Du får gode råd om hva du bør tenke på, og du får verktøy som skal hjelpe deg med kontrollen av økonomien i bedriften din.

Utleie av fagpersoner for kurs og rådgivning

Ønsker du kjøre interne kurs i bedriften hvor eksempelvis alle ansatte får forklaring på hvilken rolle de har i bedriftens økonomi? Eller ønsker du presentere utfordringer, målsetninger og økonomiske planer til flere? Listen er lang over hva vi kan bistå med. Vi har kompetansen og kjennskapen til tallene til selskapet.

Support

Trenger du brukerveiledning i ditt økonomisystem eller ønsker spesialtilpassede faktura eller andre rapporter? Kanskje du ønsker annen informasjon på din hjem-side i systemet? Ta kontakt så hjelper vi deg eller tar kontakt med utviklerne og fremmer ditt ønske for systemet.

Berg Økonomi leverer ærlig økonomisk rådgivning, basert på dine tall, vår forståelse og kompetanse!

Kontakt oss

Se våre kontaktsider for mer informasjon om hvordan du kan kontakte oss.

Du må godta vår personvernerklæring for å kunne benytte vårt kontaktskjema.