Landbruk

Landbruksavdelingen i Berg Økonomi er lokalisert i Steinkjer, men teknologien åpner for godt samarbeid med kunder over større geografiske områder. Det er mange små eller store veivalg som må tas når man har en gård. Med føttene godt plantet i landbruksmiljøet, ønsker vi å være en naturlig samtalepartner og rådgiver for den som må ta disse valgene.

Det bonden trenger; fra regnskap og rådgivning til taksering og eierskifte

Berg økonomi har lang erfaring og et stort faglig miljø innen landbruksregnskap. Vårt mål er at regnskapet skal tilfredsstille både bonden og skattemyndighetene.

Generasjons- og eierskifte i landbruket er omfattende og tidkrevende prosesser. Vi i Berg Økonomi har spisskompetanse på eiendomsoverdragelser i landbruket. Vi vil være en god partner gjennom hele prosessen, enten landbrukseiendommen skifter eier ved fritt salg eller ved odel.

Vår ekspert på taksering av landbrukseiendom Tore Rennan har 30 års erfaring som rådgiver i landbruksøkonomi og 30 år som aktiv gårdbruker med husdyrhold:

Tore Rennan – Norsk Landbrukstakst SA

Regnskap og årsoppgjør, landbruk

Vi har lang erfaring og et stort faglig miljø innen landbruksregnskap. Vårt mål er at regnskapet skal tilfredsstille både bonden og skattemyndighetene. Duett og Agro er programvaren vi bruker på landbruksregnskap. Begge har Min Side-løsninger for kundene, med bl.a. EHF-mottak, EHF-fakturering, bankremittering, OCR og import fra Dataflyt i Landbruket. Vi syr sammen en løsning for bilagshåndtering etter kundens ønske, med stor eller liten grad av elektronikk og automatikk. Nærhet til våre kunder er noe vi legger vekt på, og vi ønsker at alle våre kunder føler seg velkommen på våre kontor. Landbruksavdelingen i Berg Økonomi er i dag lokalisert i Steinkjer, men teknologien åpner for godt samarbeid med kunder over større geografiske områder. Vi tilbyr: - Sterkt faglig miljø innen landbruksregnskap og tilhørende skatterett - Mulighet for å digitalisere regnskapet hvis man ønsker det - Utarbeidelse og innsending av skattedokumenter, herunder mva-melding, næringsoppgave og skattemelding.

Rådgivning og budsjettering, landbruk

Det er mange små eller store veivalg som må tas når man har en gård. Med føttene godt plantet i landbruksmiljøet, ønsker vi å være en naturlig samtalepartner og rådgiver for den som må ta disse valgene. Vi har gode kontakter i bank og hos fagrådgiverne i landbruket. For oss er det naturlig å samarbeide med disse når det trengs. Budsjettering er viktig ved f.eks. bygging, ny virksomhet, dårlig likviditet eller som hjelpemiddel i en vanlig hverdag. Sammen med bonden lager vi budsjett som skal gi bonden mer oversikt over den økonomiske framtida på gården. Vi tilbyr: - Skatterådgivning - Etablering av virksomhet, herunder valg av selskapsform. - Rådgivning rundt veivalg i bedriften - Oppsett av driftsbudsjett, likviditetsbudsjett, finansieringsplan etc. - Rådgivning med samarbeid med bank og andre rådgivere i landbruket. - Utforming av avtaler og søknader

Fakturering landbruk

Kravet til en faktura er lovbestemt. Derfor er det vår jobb å hjelpe våre kunder med å legge til rette for at faktura blir utsendt til rett tid, og med riktig innhold. Vi tilbyr: - Programvare slik at bonden selv kan fakturere rett inn i regnskapet sitt. - Hjelp med å lage faktura for de som ikke ønsker å gjøre det selv.

Taksering og eierskifte

Taksering er nødvendig ved eierskifte i familie, gård i fritt salg, etablering og oppløsning av ekteskap. Det er viktig for både kjøper og selger at det blir satt riktig verdi på de ulike komponentene. Taksering er også helt avgjørende ved finansiering, slik at finansieringskilden får en god innsikt i verdiene på bruket. Ved familieoverdragelser vil en takst bidra til en objektiv åpenhet om hvilke verdier som overføres fra generasjon til generasjon. Generasjons -og eierskifte i landbruket er omfattende og tidkrevende prosesser. Vi i Berg Økonomi har spisskompetanse på eiendomsoverdragelser i landbruket. Vi vil være en god partner gjennom hele prosessen, enten landbrukseiendommen skifter eier ved fritt salg eller ved odel. Vi hjelper deg med: • Taksering av fast eiendom, buskap og maskiner • Samtaler gjennom prosessen • Søknad om konsesjon og konsesjonsfrihet • Utforming av kjøpekontrakt, skjøte og kostprisoppgave • Utforming av pantedokument og gjeldsbrev • Bistand med frafall av odelsrett • Bistand med kårrettigheter

Lønn og personal, landbruk

Det er mange frister og lover som styrer bonden rolle som arbeidsgiver. Vår jobb er å legge til rette for bonden, slik at både bonden og arbeidstakere er sikre på at ting blir gjort etter loven. Vi tilbyr: - Beregne, utbetale og rapportere lønn innen de frister som gjelder. - Sende A-melding - Bistand i forbindelse med søknad om sykepenger etc. - Bistand med arbeidsavtaler

Taksering av landbrukseiendom?
Tore er vår ekspert på dette, og vil gjerne hjelpe deg.

Kontakt oss

Se våre kontaktsider for mer informasjon om hvordan du kan kontakte oss.

Du må godta vår personvernerklæring for å kunne benytte vårt kontaktskjema.