Produksjonsbedrifter

Bedriften din setter sammen komponenter eller gjør om en innsatsfaktor til noe annet. Du er opptatt av produktivitet og innovasjon/kreativitet rundt det å effektivt lage det dere lager. Dere har ofte varelager og er opptatt av logistikk i alt dere foretar dere.

Hjelp til å måle de riktige tingene

Produksjonsbedrifter måler og måler, analyserer og analyserer, prøver og feiler. Alt dette blir gjort for å hele tiden være i førersete når det kommer til produksjon av sitt produkt. Om det er leieproduksjon eller egen produksjon så er målet det samme – effektiv produksjon, med så god utnyttelse av alle innsatsfaktorer som mulig og logistikken i alt fra transport til regnskapstall.

Hvilke dimensjoner/prosesser kan et regnskap fange? Hvilke ressurser skal en ha internt og eksternt? Hvilken arbeidsflate er riktige for produksjonen og hvilket økonomisystem bør brukes for å ha oversikt?

Det er mange spørsmål en kan stille seg,  til slutt handler utviklingen om den gode diskusjonen rundt de riktige spørsmålene med personen som har best forutsetninger for å kunne svare. Man spør ikke en økonomisk rådgiver om hvordan en skal øke produksjonstakten, men man kan spørre om å måle endringene i vedlikeholdskostnader på maskineriet. Du kan spørre om hvor skjæringspunktet går mellom maskinell og manuell produksjon. Du kan spørre om hvordan et avlønningssystem med akkord i stedet for måneds-/timelønn vil slå ut på produktivitet og lønnsomhet. Du kan simulere økonomien i en investering og sammenligne denne opp mot eksisterende produksjon eller andre muligheter. Mulighetene er mange.

Har dere internt personell som er viktige med tanke på den økonomiske kontrollen i bedriften. La disse få fokusere på visse viktige oppgaver og sett heller bort regnskapsførselen til et byrå. Sårbarheten blir mindre og tilgangen på kompetanse større. Vi jobber gjerne i ditt system – teknologien tillater oss å gjøre dette fra våre kontorer om du ønsker dette.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan avhjelpe dere og bidra med tall for videre analyse og beslutninger. Vi har erfaring med bedrifter i størrelsesorden 1- 250 millioner i omsetning.

Analyser

Skal en gjøre endringer og være i utvikling, så må en kjenne seg selv og sine muligheter. Sett deg sammen med noen som kan bryte ned tallene til konkrete spørsmål og råd. Det trenger ikke bestandig være slik at en kommer fram til en fasit, men en kan eksempelvis få aha-opplevelser som setter en på riktig spor i forhold til prioritering av hva som er viktigst å jobbe med i dag, de neste månedene og det neste året.

Benchmarking

Selskap driver innenfor forskjellige bransjer. Legg litt tid i å se hva «konkurrenten» klarer få til. Hva gjør de annerledes? Hva tilsier at du skal klare få til noe annet enn noen som allerede er etablert? Ta denne diskusjonen med en rådgiver som kan hjelpe deg å analysere forskjeller og likheter. En kan også benchmarke internt. For eksempel: Hvorfor gjør avdeling A det bedre enn avdeling B? All benchmarking har som hovedmål å lære noe og dra nytte av dette slik at en kommer litt lenger selv.

Bistand til styremøter og generalforsamlinger

Driver du en virksomhet hvor styremøtene brukes som arbeidsmøter fordi det finnes kompetansen i styret du gjerne vil bruke,– da kan det være en fordel å ha med en rådgiver som har førstehånds kjennskap til økonomien i selskapet. Det blir gode diskusjoner av dette og det blir enklere for styret å ta raske og kvalifiserte avgjørelser.

Budsjettering og prognoser

Hvordan kan en styre en bedrift hvis en ikke har en plan? Det høres enkelt ut, men for mange tar hverdagene hverandre og den overordnede planen blir nedprioritert. Sett deg sammen med en rådgiver hos oss – så ser vi sammen på hva det er som trengs av inntekter og hvilke kostnader som kommer gjennom året. Til sammen kan vi komme opp med et budsjett som gir deg kontroll på det du holder på med i dag og mulighetene til å gjøre endringer hvis framtidsutsiktene tilsier det.

Finansiering

Er bedriften din riktig finansiert? Hos oss kan du snakke med rådgivere som tidligere har jobbet innen bank. De kan si noe om hvordan bedriften bør finansieres og hvilke muligheter du har til å finansiere på annet vis. De blir også gjerne med deg i banken om det er tall som skal presenteres.

Ledelse og drift av selskap (utleie av økonomisjef, styrearbeid med mer)

Stadig flere velger bruke eksterne regnskapskontor til å ta seg av det som har med regnskapet å gjøre i selskapet. Nå velger også selskap og leie inn «funksjoner» de tidligere selv hadde på lønningslisten. Hva er grunnen til dette? Sårbarhet, risiko og kompetanse kan her nevnes. Det er sårbart å ha egne ansatte i nøkkelroller. Det er forbundet stor risiko med å knytte driftskritiske oppgaver til 1 person. Det er vanskelig/dyrt å ansette en person med nok kompetanse til at den ene personen kan favne alle oppgaver fra regnskapsføring til økonomisjef. Lei en stillingsandel hos oss så får du et helt byrå i ryggen.

Oppbygging av måle- og styringsverktøy

Mange opplever at det finnes ikke et «program» som dekker mitt behov for rapportering og kontroll med det de holder på med. Hos oss bruker vi verktøy (ofte Excel) til å lage modeller som du etter at de er laget, kan bruke selv i ditt selskap. Det kan høres komplisert ut, men det er sjeldent det. Enkle modeller kan gi deg oversikt og forståelse for det du holder på med, som gjør hverdagen enklere og mer lønnsom.

Regnskap

Løpende bokføring av kostnader og inntekter. Avgiftshåndtering, avstemming og dokumentasjon. Rapportering internt og eksternt.

Selskapsstruktur

Forskjellen mellom et selskap med god struktur og et selskap med dårlig struktur kan være forskjellen mellom et selskap som har livets rett og et som vil gå til grunne. Hvordan selskapet organiserer egen informasjonsflyt, måler de riktige tingene løpende og fanger de riktige signalene underveis er livsviktig. La oss sammen diskutere hvordan selskapet ditt bør organisere seg for å effektivt kunne ta avgjørelser.

Utleie av fagpersoner for kurs og rådgivning

Ønsker du kjøre interne kurs i bedriften hvor eksempelvis alle ansatte får forklaring på hvilken rolle de har i bedriftens økonomi? Eller ønsker du presentere utfordringer, målsetninger og økonomiske planer til flere? Listen er lang over hva vi kan bistå med. Vi har kompetansen og kjennskapen til tallene til selskapet.

Berg Økonomi leverer ærlig økonomisk rådgivning, basert på dine tall, vår forståelse og kompetanse!

Kontakt oss

Se våre kontaktsider for mer informasjon om hvordan du kan kontakte oss.

Du må godta vår personvernerklæring for å kunne benytte vårt kontaktskjema.