Verksted

Du driver et verksted hvor dere allerede bruker fagsystem i forbindelse med den daglige driften. Dere kan ha til dels kompliserte fakturagrunnlag som baserer seg på produkter dere selger.

Slutt på dobbeltregistreringen

Berg Økonomi er en av 3 regnskapskontor i landet som samarbeider med verkstedsystemet Helios Auto. Vi har laget en egen integrasjon som gjør at vi får hentet dine data over i våre systemer uten at du trenger gjøre dobbeltarbeid. Økonomisystemet jobber i bakgrunnen samtidig som det sikrer deg en løpende oversikt over hva som er status på din økonomi i det daglige.

Du kan på en og samme side daglig ha oversikt over hva som er på konto, hvor mye som er fakturert til enhver tid, hvilke kunder som ikke har betalt for seg og selvfølgelig om verkstedet økonomisk går med overskudd eller underskudd. + mye, mye mer.

Når fokuset på det en holder på med i det daglige er stort, så er viktigheten av å med jevne mellomrom sette foten i baken og diskutere hvordan en ligger an og hvor en er på vei desto større. La oss hjelpe til med rutinene og kontrollen på økonomien – så kan dere ta dere av det som foregår i verkstedet vel vitende om av kontorarbeidet er automatisert så mye som mulig.

Benchmarking

Selskap driver innenfor forskjellige bransjer. Legg litt tid i å se hva «konkurrenten» klarer få til. Hva gjør de annerledes? Hva tilsier at du skal klare få til noe annet enn noen som allerede er etablert? Ta denne diskusjonen med en rådgiver som kan hjelpe deg å analysere forskjeller og likheter. En kan også benchmarke internt. For eksempel: Hvorfor gjør avdeling A det bedre enn avdeling B? All benchmarking har som hovedmål å lære noe og dra nytte av dette slik at en kommer litt lenger selv.

Bistand til utarbeidelse av interne rutiner i virksomheten

Vi driver innenfor en bransje som er drevet av rutiner. La oss hjelpe deg med å innføre rutiner som gjør bedriften din mer effektiv og som minimerer risikoen i oppgavene dere utfører.

Budsjettering og prognoser

Hvordan kan en styre en bedrift hvis en ikke har en plan? Det høres enkelt ut, men for mange tar hverdagene hverandre og den overordnede planen blir nedprioritert. Sett deg sammen med en rådgiver hos oss – så ser vi sammen på hva det er som trengs av inntekter og hvilke kostnader som kommer gjennom året. Til sammen kan vi komme opp med et budsjett som gir deg kontroll på det du holder på med i dag og mulighetene til å gjøre endringer hvis framtidsutsiktene tilsier det.

Finansiering

Er bedriften din riktig finansiert? Hos oss kan du snakke med rådgivere som tidligere har jobbet innen bank. De kan si noe om hvordan bedriften bør finansieres og hvilke muligheter du har til å finansiere på annet vis. De blir også gjerne med deg i banken om det er tall som skal presenteres.

Regnskap

Løpende bokføring av kostnader og inntekter. Avgiftshåndtering, avstemming og dokumentasjon. Rapportering internt og eksternt.

Utleie av fagpersoner for kurs og rådgivning

Ønsker du kjøre interne kurs i bedriften hvor eksempelvis alle ansatte får forklaring på hvilken rolle de har i bedriftens økonomi? Eller ønsker du presentere utfordringer, målsetninger og økonomiske planer til flere? Listen er lang over hva vi kan bistå med. Vi har kompetansen og kjennskapen til tallene til selskapet.

Integrasjon mot andre systemer

Har du en kasseløsning, en app eller et annet system som gjerne skulle vært integrert mot ditt økonomisystem? La oss se om det er mulig. Evt. kan vi anbefale andre løsninger som gir bedre og mer effektiv flyt. Du vil bli overrasket over hvor mange systemer som lar seg integrere.

Berg Økonomi leverer ærlig økonomisk rådgivning, basert på dine tall, vår forståelse og kompetanse!

Kontakt oss

Se våre kontaktsider for mer informasjon om hvordan du kan kontakte oss.

Du må godta vår personvernerklæring for å kunne benytte vårt kontaktskjema.